Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Loen på Ryttergården
mandag den 2. marts 2020 kl. 19.30

Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. lovene
     Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
     Per Præstekjær                           Modtager genvalg
     Peter Holten                                Modtager genvalg
     Peter Bloch                                 Modtager genvalg   
     Endvidere vælges:
     2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 1 fanebærer
     Valg til følgende udvalg:  Festudvalg, redaktion og dragtudvalg
7   Eventuelt

————————————————————————————————-

Se billeder fra legestuen den 1. februar her

——————————————————-

 Vi danser hver mandag i sæsonen – første gang efter sommerferien
mandag den 3. september 2018

kort 2

Klik her for at se nærmere oplysninger om tid og sted