Indkaldelse til generalforsamling

mandag den 4. marts 2019 kl. 19.30

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Ballerup Folkedanserforening afholder
ordinær generalforsamling i Loen på Ryttergården
mandag den 4. marts 2019 kl. 19.30

Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. lovene
     Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

     Ulla Nielsen                               Modtager genvalg
     Else Axlund                               Modtager genvalg
     Inge Holten                                Modtager genvalg
     Ingelise Buczio                          Modtager genvalg
         
     Endvidere vælges:
     2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 1 fanebærer
     Valg til følgende udvalg:  Festudvalg, redaktion og dragtudvalg
7   Eventuelt

Aftenen begynder kl. 18.30

med spisning af forloren skildpadde
Menu + 1 øl eller vand: 50 kr.

Af hensyn til vores indkøb bedes I skrive jer på listen i Loen senest
mandag den 25. februar eller sende en mail til Per Præstekjær på
per-frede@hotmail.com eller på tlf. 61695663.

Som sædvanlig er der dans, efter at vi har ryddet bordene væk.

På bestyrelsens vegne

Per

———————————————————————————————–

Se billeder fra legestuen den 2. februar her

——————————————————————————

 

Persondataforordningen for Ballerup Folkedanserforening

Den 25. maj 2018 træder en ny datasikkerhedslov i kraft. Loven indfører fælles regler for hele EU og bliver her i Danmark suppleret med en Databeskyttelseslov, som havde 3. behandling i Folketinget den 25.4.2018.

Loven er lavet for at beskytte os som privatpersoner. Loven beskriver, hvilke persondata en forening som vores må opbevare om vores medlemmer, hvordan disse data skal opbevares og reglerne for videregivelse af data.

En vigtig del af loven er medlemmernes ret til dataindsigt i de oplysninger, som foreningen har om de enkelte medlemmer – f.eks. adresse, telefonnummer og mailadresse. Man har ret til at få dem korrigeret og man har ret til at få dem slettet.

Se detaljer her

————————————————-

 Vi danser hver mandag i sæsonen – første gang efter sommerferien
mandag den 3. september 2018

kort 2

Klik her for at se nærmere oplysninger om tid og sted