Indkaldelse til generalforsamling

Ballerup Folkedanserforening afholder ordinær generalforsamling
i Loen på Ryttergården mandag den 6. marts 2017 kl. 19.30

Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. lovene     
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:     
Ulla Nielsen                               Modtager genvalg     
Else Axlund                               Modtager genvalg     
Inge Schmidt                             Modtager genvalg     
Ingelise Buczio                          Modtager genvalg          
Endvidere vælges:      2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 1 fanebærer      Valg til følgende udvalg: Festudvalg, redaktion og dragtudvalg
7   Eventuelt

Aftenen begynder kl. 18.30 med servering af forloren skildpadde 


Se billeder fra legestuen den 4. februar her

—————————————

Vi danser hver mandag i sæsonen – første gang efter juleferien
mandag den 2. januar 2017

kort 2

Klik her for at se nærmere oplysninger om tid og sted