Aktivitetskalender 2020 – 2021

Revideres løbende efter corona-situationen

Søn.          09.08.20    Sommerfest – aflyst
Søn.          06.09.20    PR-dag og Høstfest i Pederstrup – aflyst
Søn.          27.09.20    Matiné i Stuehuset – aflyst
Man.         05.10.20    Sæsonstart kl. 20 – 22 i Loen på Ryttergården
Søn.          25.10.20    Matiné i Stuehuset
Lør.           31.10.20    Legestue i Stuehuset
Søn.          22.11.20    Matiné i Stuehuset
Søn.          06.12.20    Julestue i Pederstrup
Man.         14.12.20    Juleafslutning
Søn.          31.01.21    Matiné i Stuehuset
Man.         01.02.21    Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være
                                   formanden i hænde senest denne dag
Lør.           06.02.21    Legestue i Stuehuset
Søn.         28.02.21    Matiné i Stuehuset
Man.         01.03.21    Generalforsamling
Man.         12.04.21    Sæsonafslutning og sidste danseaften i Loen
Søn.         16.05.21    Majstangsfest i Pederstrup
Søn.         08.08.21    Sommerfest
                                                          * * *   * * *
Efterårsferie:             Søndag d. 11.10.2020 til søndag d. 18.10.2020

Juleferie:                   Tirsdag d. 15.12.2020 til søndag d. 03.01.2021

Vinterferie:                Søndag d. 14.02.2021 til søndag d. 21.02.2021

Sæsonafslutning og     
sidste danseaften:    Mandag d. 12.04.2021 i Loen

Gue Venner:             Medlemsbladet udkommer den første i måneden i
                                 oktober, december, februar og april.

Dragtsyning:             Hver tirsdag kl. 19.00 i dansesæsonen undt. december.
                                 Første gang tirsdag d. 06.10.2020

Ret til ændringer forbeholdes