Arrangementer

GENERALFORSAMLING

Ballerup Folkedanserforening afholder ordinær generalforsamling i Loen på Ryttergården mandag den 5. marts 2018 kl. 19.30

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og  revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. lovene     
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Per Præstekjær    Modtager genvalg
Peter Holten         Modtager genvalg
Peter Bloch          Modtager genvalg

Endvidere vælges:      1 bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter, 2 revisorer,
1 revisorsuppleant      og 1 fanebærer.
Valg til følgende udvalg:  Festudvalg, redaktion, dragtudvalg og opvisningsaftaler
7   Eventuelt