Bestyrelsen

Ballerup Folkedanserforenings bestyrelse fra den 6. marts 2017

DSC_2505_Per100_2
Formand Per Præstekjær
Hedeparken 215, 2.tv, 2750 Ballerup
Mobil 61695663   per-frede@hotmail.com
bestpeterholten
Næstformand Peter Holten
Hedeparken 193 st.th. 2750 Ballerup
Telf.21748227    peterholten@outlook.dk
DSCN3210_100
Kasserer Ulla Nielsen
Baltorpvej 120, 2750 Ballerup
Telf. 44974291   un@balbonet.dk

Bestyrelsesmedlem Inge Holten
Hedeparken 193 st.th. 2750 Ballerup
Telf. 61854022  schmidtinge@outlook.dk
131208 bestyrelsen Else
Bestyrelsesmedlem Else Axlund
Skovlunde Byvej  51, 2740 Skovlunde
Telf. 44944104
2007-05-22 Ingelise 75x100
Bestyrelsesmedlem Ingelise Buczio
Ravnsletlund 2, lejh. 6, 2740 Skovlunde
Telf. 44611052
bestpeterbloch
Bestyrelsesmedlem Peter Bloch-Jensen
Falkenborgvej 14, 1.th., 3600 Frederikssund
Telf. 28110954   peterblochjensen@yahoo.dk

Suppleant Alice Olsen
Maglekildevej 1, 3.tv., 1853 Frederiksberg 
Telf. 21430480