Set og sket

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Ballerup Folkedanserforening afholder
ordinær generalforsamling i Loen på Ryttergården
mandag den 4. marts 2019 kl. 19.30

 

Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. lovene
     Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

     Ulla Nielsen                               Modtager genvalg
     Else Axlund                               Modtager genvalg
     Inge Holten                                Modtager genvalg
     Ingelise Buczio                          Modtager genvalg
         
     Endvidere vælges:
     2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 1 fanebærer
     Valg til følgende udvalg:  Festudvalg, redaktion og dragtudvalg
7   Eventuelt

 

 

Aftenen begynder kl. 18.30

med spisning af forloren skildpadde
Menu + 1 øl eller vand: 50 kr.

Af hensyn til vores indkøb bedes I skrive jer på listen i Loen senest
mandag den 25. februar eller sende en mail til Per Præstekjær på
per-frede@hotmail.com eller på tlf. 61695663.

Som sædvanlig er der dans, efter at vi har ryddet bordene væk.

På bestyrelsens vegne

Per