Mindeord om Søren Laursen

Vi havde længe vidst, at Søren var meget syg.

Søren sov stille ind på Herlev Hospital den 14. december.

Der er ingen tvivl om, at Søren under sin sygdomsperiode har været meget igennem, især den sidste tid har været hård og udmarvende, men Lisbeth har under hele forløbet været ved hans side i Skovlunde og har været en utrolig støtte for Søren.

Søren blev bisat fra Skovlunde Kirke den 22. december. Kirken var fuld af mennesker og af blomster, familien, vennerne og folkedansere. Mange af folkedanserne og fanebærerne var i dragt. Det blev en smuk og værdig afsked med Søren både i kirken og bag efter i Hestestalden i Pederstrup.

Søren og Lisbeth begyndte af danse i foreningen i september 1987.

Vi har kendt Lisbeth & Søren siden vi begyndte at danse folkedans i Pederstrup i september 1990.

Vi vil altid huske Søren for hans store og dygtige engagement og for hans gode humør, både i hverdagen i Skovlunde, i sommerhuset i Nysted og i foreningen til de mange fester, og utallige arrangementer, besøg hos/af venskabsforeninger fra Norge, Sverige og Østrig, foreningens rejser til Kina, Oregon/USA og Ungarn, samt andre rejser til Frankrig, Spanien og Island, som vi sammen har deltaget i.

Søren var en ivrig fotograf, og uddelte gerne foto CD, videoer eller DVD med oplevelser fra arrangementer, besøg og rejser.

Søren var fra MAR 2002 til MAR 2016 medlem af foreningens bestyrelse. Han var en omhyggelig sekretær, men stod også for mange andre arbejdsopgaver, bl.a. renovering af systuen på 1. sal i Stuehuset, støbning af nyt hul til majstang ved dansepladsen samt ny sokkel til flagstang i haven m.m.  I. f. m. foreningens 50 års jubilæum i 2016 samlede og udarbejdede Søren både en CD med fotosamling på 782 foto samt en DVD med en kavalkade af opvisninger i perioden 2007-2016, som Søren uddelte til alle interesserede.

Midt i sorgen over at vi har mistet Søren, sender vi mange tanker til Lisbeth, og tænker tilbage på  alle de gode minder, vi har fra vores tid sammen med ham og Lisbeth.

Æret være Sørens minde

Grethe og Henning